תערוכת האוסף   33-97

סיפורו של האוסף הוא סיפורה של המחלקה לאמנות, התפתחותה, התגבשותה ונתיביה.

 

עינת אשד איפרגן הינה רכזת המחלקה לאמנות משנת 1985 .במהלך 33 שנות עבודתה באקדמיה בצלאל הכירה אמנים/ות שהשפיעו על סצנת האמנות בתקופת לימודיהם וכיום.

 

חלק מהם/ן העניקו לה יצירות שיצרו במהלך לימודיהם לפני עזיבתם/ן את האקדמיה. היצירות אינן מתפקדות בהכרח כדוגמאות מובהקות לסגנונו של אמן מסוים אלא כביטוי לתהליך והתפתחות אמנותית אישית באורח אותנטי יותר, בתוך מסגרת לימודי אמנות שידעה תהפוכות רבות בהתוויית מדיניותה. היצירות משקפות הלכי רוח שונים שבאו לידי ביטוי בעולם האמנות הישראלי ומתנהלות בתחום שבין התפתחותו האינדיבידואלית של כל אמן/ ית, לבין השפעתה של המחלקה לאמנות בבצלאל. דרך רכזת אחת המהווה חוט מקשר ניתן לראות את השינויים, את גישותיהם של ראשי המחלקה, מרציה והתמורות שחלו במגמות ובהגדרת האמנות במהלך העשורים האחרונים.

Rembrandt, 30X40 cm, 2016